Referentna lista

Više od tisuću instalacija za smirivanje prometa samo u Hrvatskoj.
Postavljeno preko 15 000 fleksibilnih stupića.
Aplicirano više od 10 000 taktilnih ploča za slijepe i slabovidne osobe.

Kontaktirajte nas

Bernarda Vukasa 3
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3644 794
Fax: +385 (0)1 3644 795
GSM: +385 (0) 98 477 643

Naša lokacija