Gumeni razdjelnici prometa

od reciklirane gume
Razne dimenzije ovisno o prometnoj situaciji
Jednostavna i brza aplikacija

  • Ÿ Nivelatori
  • Ÿ Parkirni graničnici
  • Ÿ Prometni otoci
  • Ÿ Razdjelnici
  • Ÿ Rubnjaci

Kontaktirajte nas

Bernarda Vukasa 3
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3644 794
Fax: +385 (0)1 3644 795
GSM: +385 (0) 98 477 643

Naša lokacija